A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

 • ADRESODB
  Wartość: TAK Opis: Po ustawieniu tej opcji na TAK pole adresu odbiorcy jest w trakcie edycji rozbijane na osobne pola: kod pocztowy, miejscowość, ulica. ...
 • ARTLOKALGR
  Wartość: 1Opis:ILOŚĆ ZNAKÓW LOKALIZACJI W MAGAZYNIE UŻYTA DO GRUPOWANIA NA SPECYFIKACJACH ...
 • ATARCH
  Wartość: FIRMYATOBRXXOpis: ...
 • AUTOKG
  Wartość: TAKOpis:AUTOMATYCZNE GENEROWANIE DOK. ZAPŁATY 1 DZIEŃ ...
 • AUTOKGTYP
  Wartość: KGOpis:TYP DLA ZAPŁAT 1 DZIEŃ ...
 • AUTOKP
  Wartość: TAKOpis:AUTOMATYCZNE WYSTAWIANIE KP DO FAKTURY GOTÓWKOWEJ ...
 • AUTOKPEXCL
  Wartość: Opis:MAGAZYNY WYŁĄCZONE Z AUTOKP ...
 • AUTOKPTYP
  Wartość: KP Opis:TYP DOWODU WPŁATY AUTOMATYCZNIE WYSTAWIANEGO DO F-RY ...
 • AUTOMAIL
  Wartość: NIEOpis:AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE FAKTURY E-MAIL ...
 • AUTOPLACID
  Wartość: PBOpis:PLACÓWKA, KTÓREJ DANE SĄ UDOSTĘPNIANE DLA PRZERZUTU ...
 • AUTOPOBR
  Wartość: NIEOpis:AUTOMATYCZNE POBIERANIE TOWARÓW Z CENTRALI ...
 • AUTOROZ
  Wartość: TAKOpis:AUTOMATYCZNE TWORZENIE FAKTUR I WZ DLA KURSU ...
 • AUTOSELMAG
  Wartość: MATOpis:UDOSTĘPNIANY MAGAZYN INNEJ PLACÓWKI ...
 • /index.php?sid=1018531&lang=pl&action=artikel&cat=4&id=310&artlang=pl
  Należy na wszystkich stanowiskach opuścić program HermesNG, a następnie powyłączać te komputery. Urucomić ponownie jedno stanowisko, wejść do programu jako użytkownik ADMIN i urucomić opcję ...
 • AUTOKWTYP
  Parametr AUTOKWTYP wskazuje typ dokumentu wypłaty z kasy, przy automatycznym rozliczaniu przyjęć gotówkowych. Domyśle wartość parametru to KW. ...
 • ARTNOTCOPY
  Parametr PARTNOTCOPY umożliwia zdefiniowanie, których pól nie należy kopiować w przypadku zakładania kartoteki magazynowej na podstawie już isteniejącej. Parametr należy wypełnić nazwami pól, oddzielonymi przecinkami, ...
 • AUTOPOWIAZ
  Dla dokumentów rozchodu, parametr AUTOPOWIAZ, umożliwia automatyczne dodanie do treści dokumentu towarów powiązanych (Inne->Powiązania). Parametr przyjmuje 3 wartości: 0 - automatyczne dopisywanie wyłączone 1 - każdorazowe pytanie o ...
 • AUTOKGINIT
  ...